Jaaroverzicht 2021

2021 was een jaar van verder professionaliseren, samenwerken en doorgaan op weg naar een toekomstbestendig Zigzag. Er is onder andere in 2021 veel tijd geïnvesteerd in het creëren van een open en veilige werkomgeving. Daarnaast zijn we bezig geweest met de implementatie van nieuwe software om de bedrijfs- en werkprocessen efficiënter te maken. Goede, geoptimaliseerde software zorgt voor optimale werkprocessen en stelt onze medewerkers in staat om hun werk zo goed mogelijk te doen. Naar 2022 toe zijn we klaar om onze nieuwe strategie uit te rollen, waarmee Zigzag ook in de toekomst die vaste partner in de regio Noord Holland en Westfriesland is voor de keten in de kindzorg. Zigzag is kiezen voor zorg op maat.

Zigzag gewoon bijzonder.

Diensten

In een liefdevolle, open en veilige (werk) omgeving bieden wij professionele zorg voor jonge kinderen, zowel pedagogisch als verpleegkundig, op onze locaties alsmede in de thuissituatie. We doen ons werk vanuit betrokkenheid, oprechte aandacht, passie en respect. Met deskundige medewerkers, die het verschil maken, die niet loslaten maar durven zoeken naar creatieve oplossingen werken wij aan een gezamenlijk doel; de eigen kracht van de kinderen activeren en ernaar streven om hun zelfredzaamheid te vergroten en de afhankelijkheid te verminderen. Dat doen we, zo kort als mogelijk en altijd samen met het gezin, de verwijzer en (keten)partners.

Muziektherapie

“Inzet van muziek als therapie om doelen te bereiken”.

Meer over muziektherapie

Kinderrevalidatie

“Door middel van een op het kind aangepast eigen dagprogramma wordt het kind gestimuleerd en uitgedaagd”.

Meer over kinderrevalidatie

Ouderbegeleiding

“Bij ouderbegeleiding staat de ouder centraal”.

Meer over ouderbegeleiding

Eetbegeleiding

“Het bieden van zorg op maat binnen een multidisciplinair team om voedselweigering te behandelen en te voorkomen”.

Meer over eetbegeleiding

Gespecialiseerde dagopvang

“Bij Zigzag stemmen we de opvang helemaal af op de zorgbehoefte en persoonlijke behoefte van het kind”.

Meer over gespecialiseerde dagopvang

We hebben het samen gedaan

Voor de medewerkers was het niet altijd makkelijk. Met een hogere werkdruk stonden zij elke dag klaar voor alle kinderen en hun ouders. Terugkijkend zijn we er enorm trots op hoe onze medewerkers zich in 2021 hebben ingezet voor alle kinderen, hun ouders/verzorgers en voor elkaar en alles op alles hebben gezet om passende zorg te blijven bieden.

Reade

Dagopvang, verpleegkundige zorg én revalidatie op één plek waar peuters met een beperking of chronische ziekte twee volle dagen terecht kunnen. Dat is mogelijk dankzij een samenwerking tussen verpleegkundig kinderdagverblijf Zigzag Zorg Amsterdam en Reade.

Reade bood al vijf dagdelen per week een therapeutische peutergroep (TPG) aan, maar dankzij deze uitbreiding kunnen kinderen die bepaalde verpleegkundige zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege sondevoeding, voor een TPG bij Zigzag terecht.

Ziektebeelden die we onder meer op Zigzag voorbij zagen komen:

Respiratoir

 • bronchomalcie, tracheostoma

Circulatoir

 • verschillende soorten hartafwijkingen

Urologie

 • hydronefrose, cystenieren

Neurologie

 • epilepsie, trisomie, ontwikkelingsachterstand

Metabole- en auto-immuunziekten

 • hyperinsulinisme, chronische bindweefselaandoeningen

Locomotorius

 • heupdysplasie

Digestivus

 • voedingsproblemen ten gevolge van oesophagusatresie, schisis

Verwijzers

 • Kinderartsen waaronder van de kinderrevalidatie, kindercardiologie, neonatologie, kinderneurologie
 • Medisch maatschappelijk werk
 • Emma thuisteam van het Emma Kinderziekenhuis
 • MEE
 • Jeugdartsen
 • Logopedisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten.

Indicatiestellingen 2021

Wanneer ouders behoefte hebben aan verpleging en persoonlijke verzorging voor hun zieke kind, kunnen zij zich wenden tot een indicerend kinderverpleegkundige van Zigzag. Tijdens een huisbezoek wordt de zorgvraag van het kind en de hulpbehoefte van ouders die hieruit voort komt in kaart gebracht.

Zigzag heeft in 2021 in totaal 155 gezinnen geholpen aan een indicatie.

Vestigingen Zigzag en woonplaatsen kinderen

Vestigingen Zigzag

Woonplaatsen kinderen

Stichting JA

Samenwerkingsverband

Als een kind hulp nodig heeft, is het vaak moeilijk de juiste weg te vinden binnen de jeugdzorg Amsterdam. Het veld bestaat uit kleine, gespecialiseerde aanbieders en grote jeugdzorgorganisaties die vaak net niet over de juiste gespecialiseerde expertise beschikken. Stichting JA is een samenwerkingsverband tussen zeven belangrijke jeugdzorgorganisaties (waaronder Zigzag) met ieder een afzonderlijk specialisme. Via JA is de beste behandeling snel gevonden. Ga naar Stichting JA voor meer informatie.

Klanttevredenheidsonderzoek

Zigzag wordt beoordeeld met een 8.6 als het gaat over tevredenheid van ouders. Onze communicatie wordt helder, persoonlijk en vriendelijk genoemd. Ook worden de korte lijnen en interactie als prettig ervaren. Persoonlijke en individuele aandacht en zorg voor het kind staan centraal en wordt dan ook als meest tevreden beoordeeld in dit onderzoek. Kortom: zorg op maat voor ieder kind. Het komende jaar zullen wij ons weer meer gaan focussen op de ouderbetrokkenheid, die vanwege COVID vorig jaar op een laag pitje stond. Denk hierbij aan het organiseren van een ouderavond of zomerfeest. 

Citaten van ouders

‘’ Ik vind Zigzag een hele fijne plek voor ons en ons zoontje. We laten hem er ondanks de situatie met een gerust hart achter en ik denk dat dat als ouder heel belangrijk is. Niets was te gek, we kunnen alles vragen en overleggen en we worden geregeld op de hoogte gebracht hoe de dag ging. Alle lof voor alle lieve medewerkers van Zigzag! ‘’

 

‘’ Sinds mijn kind naar de opvang gaat, gaat de medische zorg die hij thuis nodig heeft ook een stuk rustiger.‘’

 

‘’ Ons kind heeft een ontwikkelingsachterstand en hij krijgt bij Zigzag, goede training hierin. We zien vooruitgang. De medewerkers merken dingen goed op en laten ons dit weten. ‘’

 

‘’ Ben ook heel tevreden met het snelle schakelen tussen verpleegkundige en de kinderarts in het ziekenhuis. ‘’

Governancecode Zorg

 • De Raad van toezicht bestaat uit 3 leden
 • Er zijn 4 bijeenkomsten geweest

Besproken onderwerpen (onder meer): 

 • Werving nieuw lid raad van toezicht
 • Financiële rapportages 
 • Optimalisering ICT/software
 • Lopende projecten en samenwerkingen

Zorgverzekeraars/
gemeenten

Zigzag maakt ieder jaar opnieuw prijsafspraken met de belangrijkste zorgverzekeraars waaronder Zilveren Kruis en VGZ om Medische Kindzorg te kunnen leveren vanuit de zorgverzekeringswet. Zo had Zigzag ook in 2021 met diverse zorgverzekeraars een contract afgesloten waardoor we verpleegkundige dagopvang op locatie en kinderverpleegkundige zorg thuis konden leveren. Naast afspraken met zorgverzekeraars is Zigzag ook gecontracteerd met een heel aantal gemeenten om kinderen de nodige zorg en begeleiding te kunnen geven op locatie en ambulant vanuit de Jeugdwet. Zo heeft Zigzag afspraken met gemeente Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Zaanstreek Waterland en Westfriesland.

Omzetverdeling