Jaaroverzicht 2022

Het jaar 2022 was in alle opzichten beweeglijk voor Zigzag. We zijn al bijna 20 jaar gewend om te anticiperen op en mee te gaan in het steeds veranderende zorglandschap. Dit jaar zetten we ook zelf een nieuwe strategische koers in. Ons doel: nog beter voorbereid zijn op de toekomst. In december 2022 hebben we hiervoor ons organisatiemodel aangepast.Als vaste partner in de kindzorg in de regio Noord-Holland en West-Friesland opende Zigzag een nieuwe vestiging in Zaandam. Een grote pluim voor onze medewerkers die zich elke dag energiek en veerkrachtig en met heel veel liefde en zorg inzetten voor kwetsbare kinderen. We zien het resultaat in de ontwikkeling van ‘onze’ kinderen en horen dat ook terug in de waardering van ouders. Zigzag heeft in 2022 laten zien een financieel gezonde organisatie te zijn. Een goede balans tussen zorgvraag en -aanbod blijft intussen een uitdaging, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, beschikbare budgetten en regelgeving. Dit dwingt tot nadenken over ongebruikelijke oplossingen. Goed nieuws is dat voor 2023 de afspraken over financiering van de zorg met de belangrijkste partners in de kindzorg zijn gecontinueerd.Wij voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om met de ketenpartners in de zorg, gemeenten en verzekeraars scherp te blijven kijken naar kansen en mogelijkheden om de zorgvraag bij te benen. Zigzag bouwt actief mee aan een kwalitatief goede inrichting van het zorglandschap.

Zigzag gewoon bijzonder.

Zorgaanbod

In een liefdevolle, open en veilige (werk) omgeving bieden wij professionele zorg voor jonge kinderen, zowel pedagogisch als verpleegkundig, op onze locaties alsmede in de thuissituatie. We doen ons werk vanuit betrokkenheid, oprechte aandacht, passie en respect. Met deskundige medewerkers, die het verschil maken, die niet loslaten maar durven zoeken naar creatieve oplossingen werken wij aan een gezamenlijk doel; de eigen kracht van de kinderen activeren en ernaar streven om hun zelfredzaamheid te vergroten en de afhankelijkheid te verminderen. Dat doen we, zo kort als mogelijk en altijd samen met het gezin, de verwijzer en (keten)partners.

Muziektherapie

“Inzet van muziek als therapie om doelen te bereiken”.Meer over muziektherapie

Kinderrevalidatie

“Door middel van een op het kind aangepast eigen dagprogramma wordt het kind gestimuleerd en uitgedaagd”.Meer over kinderrevalidatie

Ouderbegeleiding

“Bij ouderbegeleiding staat de ouder centraal”.Meer over ouderbegeleiding

Eetbegeleiding

“Het bieden van zorg op maat binnen een multidisciplinair team om voedselweigering te behandelen en te voorkomen”.Meer over eetbegeleiding

Gespecialiseerde dagopvang

“Bij Zigzag stemmen we de opvang helemaal af op de zorgbehoefte en persoonlijke behoefte van het kind”.Meer over gespecialiseerde dagopvang

Voor wie is Zigzag

De aanleiding voor zorg en/of begeleiding bij Zigzag is heel divers. Voor opvang bij Zigzag komen kinderen in aanmerking met een scala aan verschillende ziektebeelden. Wat ons betreft heeft elk kind recht op specialistische hulp en zorg op maat. Daar zetten we ons met hart en ziel voor in. Vaak gaat het om complexe zaken. Bijvoorbeeld een kind met een chromosoomafwijking met als gevolg een ontwikkelingsachterstand in combinatie met voedingsproblemen waardoor een voedingssonde nodig is. Hieronder staat een overzicht van de ziektebeelden waar Zigzag in 2022 mee te maken kreeg. We gaven in 2022 aan 136 unieke kinderen verschillende vormen van zorg en begeleiding. Dat gebeurde op één van de vier dagopvanglocaties of ambulant bij de gezinnen thuis.

Overzicht ziektebeelden 2022 waar Zigzag mee te maken kreeg

VoedingsproblematiekAangeboren aandoeningen:

 • Cardiovasculair
 • Respiratoir
 • Urogenitaal
 • Gastro-intestinaal
 • Multi congenitaal
 • Congenitale huidziekten

StofwisselingsziektenOncologieOntwikkelingsachterstand eciOntwikkelingsachterstand t.g.v.:

 • Epilepsie
 • Chromosoomafwijking
 • Syndroom van Down
 • Pre- en dysmaturiteit

We doen het met elkaar

Een grote pluim voor de Zigzag-medewerkers die zich elke dag energiek en veerkrachtig en met heel veel liefde en zorg inzetten voor kwetsbare kinderen. We doen het werk als team mét elkaar. Daar hoort ook bij dat we buiten het werk om het Zigzag-gevoel af en toe met elkaar delen. Leuke dingen en gezellige momenten vieren. Dat kon gelukkig weer in 2022.

Zomerborrel

Eindelijk na heel lang weer een gezellig samenzijn. Gewoon omdat het kan en omdat het zomer was. Lekker even eten, drinken en kletsen buiten het werk en niet over het werk.

Zigzagcollega’s aan de wandel

Ook in 2022 waren er weer veel collega’s sportief actief en herkenbaar in hun shirts, met keycords en waterflesjes. Moeiteloos en energiek de Dam-tot-Damloop voltooien. Dát is de spirit van Zigzag!

Jaarlijks Zigzaguitje

Het jaarlijkse Zigzaguitje bood net als ieder jaar veel verrassingen. Dit keer was er een gezellige warming up met het bekende Amsterdamse Popup Choir. Het duurde niet lang voordat iedereen lekker meezong. We kwamen erachter dat er heel wat onvermoede zangtalenten bij Zigzag rondlopen. Onder de kroonluchter van het College Hotel werd vervolgens de statiefoto gemaakt van het Zigzagteam. Om trots op te zijn! Na de lunch volgde een boottocht door de Amsterdamse grachten, waar iedereen ook lekker kon bijkletsen. De collegiale vriendschapsbanden werden nog verder verstevigd door als afsluiting met een aantal collega’s de stad in te gaan voor een hapje en drankje.

Zigzag op vakantie

In 2022 mochten we weer op stap. Zigzag stuurde medewerkers goed voorbereid op reis. In eigen land of verder weg met het koffertje en de waterfles van Zigzag in de hand! Vanuit alle windrichtingen en uithoeken werden afgelopen zomer de leukste foto’s toegestuurd van waar de koffertjes en bidons zich bevonden.

Medewerkers in dienst per 31 december 2022

De ontwikkelingen bij Zigzag leidden in 2022 ook tot flinke uitbreiding van het team. Uiteraard begroetten we medewerkers op de nieuwe vestiging in Zaandam. Daarnaast werden de teams op andere locaties versterkt.

Verwijzers

Zigzag hecht veel waarde aan een goede relatie met de zorgprofessionals die ouders informeren en adviseren over de mogelijkheid een stukje zorg voor hun kwetsbare kindje toe te vertrouwen aan onze zorg. Wij werken met veel plezier samen met een netwerk van:

 • Kinderartsen waaronder van de kinderrevalidatie, kindercardiologie, neonatologie, kinderneurologie
 • Medisch maatschappelijk werk
 • Emma Thuis team van het Emma Kinderziekenhuis
 • MEE
 • Jeugdartsen en jeugdconsulenten
 • Logopedisten, fysiotherapeuten, diëtisten en ergotherapeuten.

Natalie Bakker

Indicerend kinderverpleegkundige Zigzag

Natalie Bakker heeft als indicerend kinderverpleegkundige een bijzondere rol binnen Zigzag en is daarnaast actief betrokken bij de ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Ook geeft zij trainingen en presentaties. Zij vertelt over de activiteiten en resultaten in 2022.Ouders met een ziek kind dat verpleging en persoonlijke verzorging nodig heeft, kunnen terecht bij een indicerend kinderverpleegkundige van Zigzag. Tijdens een huisbezoek wordt de zorgvraag van het kind en de hulpbehoefte van ouders in kaart gebracht. De indicatiestelling verloopt volgens een landelijk vastgestelde werkwijze: de Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK). Om de eenduidige manier van indiceren te optimaliseren is in 2022, in aanvulling op de HIK, een HIK-Toolbox ontwikkeld met handvatten voor een praktische uitvoering. HIK en Toolbox vormen nu één geheel. Hierdoor komen kinderverpleegkundigen tot eenduidig maatwerk voor het kind en gezin. Meer informatie daarover vindt u via deze link.

De beroepsverenigingen V&VN en Kinderverpleegkunde.nl startten in 2022 de training ‘Inventariseren, indiceren en organiseren van de zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0-18 jaar voor de zorgverzekeringswet’. “Samen met collega-kinderverpleegkundigen in de kindzorg heb ik deze training vijf keer gegeven. Daarnaast organiseerde de beroepsvereniging een 5-tal webinars en afsluitend offline event met als overkoepelend thema ‘Samenwerking in indicatiestelling’. Samen met een collega verzorgde ik een van deze webinars, specifiek over ‘Indicatiestelling in de Kindzorg’. Ook hield ik een presentatie over indicatiestelling voor beoordelaars van het CIZ om hen mee te nemen in de werkwijze van kinderverpleegkundigen en de achtergrond van de wet- en regelgeving hiervan.

In 2022 is de pilot ‘Domein Overstijgend Indiceren’ afgerond. Ik maakte deel uit van het indicatieteam van deze tweejarige pilot. Het team bestond uit kinderverpleegkundigen, cliëntondersteuners, pedagogisch medewerker, CIZ-medewerkers en betrokken gemeenten. Bij kinderpalliatieve zorg is altijd het sociaal domein betrokken. In de pilot hebben we gekeken hoe we ouders konden ontlasten bij de organisatie en indicatiestelling van benodigde zorg, ondersteuning en de hoge administratielasten die de schotten van de wetgevende kaders met zich meebrengen. De pilot heeft ons veel kennis van het sociale domein gebracht en ons netwerk vergroot wat betreft de samenwerkingspartners in de verschillende kinderleefdomeinen. Hierdoor is er laagdrempelig overleg over en weer en kan Zigzag kind en gezin nog beter doorverwijzen en ondersteunen bij de indicatiestelling en organisatie van zorg.”

Zigzag heeft in 2022 in totaal 139 gezinnen geholpen aan een indicatie via deze verzekeraars:

Werkgebied Zigzag 2022

Zigzag is actief in de regio’s Amsterdam Amstelland, Zaanstreek Waterland, Westfriesland, Haarlemmermeer, Alkmaar en Dijk en Waard. Zigzag beschikt over vier locaties met dagopvang: twee in Amsterdam, in Zaandam en in Hoorn.Het inzetten van het zorgaanbod van Zigzag gebeurt op basis van verwijzing door gemeentelijke instanties. Dat zijn bijvoorbeeld de lokale teams binnen het gemeentelijke sociale domein, gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, huisartsen/medisch specialisten en praktijkbegeleiders. In alle gevallen is een beschikking van de betreffende gemeente nodig. Zigzag heeft contracten en/of samenwerkingsafspraken met de gemeenten uit het werkgebied Amsterdam Amstelland, Zaanstreek Waterland, Westfriesland, Haarlemmermeer, Alkmaar en Dijk en Waard, of individuele afspraken met gemeenten op basis van het woonplaatsbeginsel. Daarnaast heeft Zigzag met de meeste zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten om gespecialiseerde kinderverpleegkundige zorg te geven op de dagopvang of ambulant en om kindzorg te indiceren.

Vestigingen Zigzag Woonplaatsen kinderen

Stichting JA

Samenwerkingsverband

Als een kind hulp nodig heeft, is het vaak moeilijk de juiste weg te vinden binnen de jeugdzorg Amsterdam. Het veld bestaat uit kleine, gespecialiseerde aanbieders en grote jeugdzorgorganisaties die vaak net niet over de juiste gespecialiseerde expertise beschikken. Stichting JA is een samenwerkingsverband tussen zeven belangrijke jeugdzorgorganisaties (waaronder Zigzag) met ieder een afzonderlijk specialisme. Via JA is de beste behandeling snel gevonden. Ga naar Stichting JA voor meer informatie.

Recensies van ouders

Ouders Donieck

“We kwamen bij Zigzag en wisten meteen: eindelijk komt er een einde aan onze zoektocht naar een veilige en fijne speelplek voor onze toen nog dreumes Donieck.”

Lees meer

Ouders Émy

“Ik maak me geen zorgen als Émy bij Zigzag is, omdat ik weet dat er heel goed voor haar wordt gezorgd en dat haar gezondheidsprobleem serieus wordt genomen. Émy gaat heel graag naar Zigzag en ze heeft zich heel goed ontwikkeld.”

Lees meer

Ouders Celeste

“Onze dochter Celeste is geboren met het Prader-Willi syndroom. Hierdoor loopt haar ontwikkeling wat anders dan haar leeftijdsgenootjes en krijgen we in de toekomst een paar uitdagingen. Na de geboorte en definitieve diagnose stortte onze wereld in. We hebben twee maanden intens verdriet gevoeld. Daarna waren we weer even gelukkig (of gelukkiger?) als voor deze heftige periode. Wij vinden het superfijn dat Celeste bij Zigzag zit.”

Lees meer

Ouders Meryn

“Meryn heeft een motorische beperking en een ontwikkelingsachterstand door een neurologische aandoening. Omdat Meryn extra aandacht en therapie nodig heeft zijn wij via het revalidatieteam van het VUmc bij de therapeutische peutergroep (tpg) van Zigzag terecht gekomen.”

Lees meer

Raad van Toezicht 2022

Voor de toezichthouders heeft 2022 grote wijzigingen gebracht. In 2022 namen Michel Weijerman en Janthijn Siebert afscheid als leden van de Raad van Toezicht. Zij zijn beide acht jaar lid geweest van de RvT. Bestuur en management bedanken Michel Weijerman en Janthijn Siebert voor de plezierige en constructieve samenwerking in de afgelopen jaren en voor hun jarenlange inzet voor Zigzag.

Zigzag is zeer verheugd de twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht te introduceren: Joost Bless en Karin Visser

Joost Bless

Joost Bless is werkzaam als strategisch beleidsadviseur bij het UWV. Joost heeft ruime ervaring met strategische processen en besluitvorming bij het Rijk, gemeente en in de zorg. Joost heeft o.a. gewerkt bij de gemeente Amsterdam als directieadviseur Onderwijs, Jeugd en Zorg en als bestuurder van een landelijke zorgaanbieder.

Karin Visser

Eigenaar van Karin Visser Projecten BV (projectmanagement). Zij is van origine H.B.O- en kinderverpleegkundige en heeft orthopedagogiek (W.O.) gestudeerd. Karin heeft veel ervaring in het Amsterdamse jeugdstelsel vanuit diverse rollen. Naast uitvoerend hulpverlener is zij o.a. projectleider en contractmanager binnen de Gemeente Amsterdam geweest (afd. Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit). Daarnaast was ze projectleider en adviseur kwaliteit en ontwikkeling binnen de Ouder- en Kindteams in Amsterdam.

Vanuit haar eigen bedrijf vervult ze sinds 2019 diverse opdrachten voor de kernpartners (hoog) specialistische jeugdhulp, binnen segment B (straks enkelvoudige specialistische jeugdhulp) en de Ouder- en Kindteams. Daarnaast is ze actief in het medisch domein (geboortezorg, huisartsen, ziekenhuizen en verpleeghuizen).

Gerard Mulders

Gerard Mulders is voorzitter van de Raad van Toezicht. Gerard is inmiddels gepensioneerd, na een loopbaan in de textielwereld en als consultant in de internationale detailhandel. Gerard heeft tevens zes jaar ervaring als DGA in de ouderenzorg en is commissaris geweest bij de brancheorganisatie Zorgthuisnl.

Overleg van de Raad van Toezicht in 2022

De Raad van Toezicht heeft in 2022 vijf keer vergaderd in aanwezigheid van het bestuur, financieel manager en de operationeel manager. Belangrijke instrumenten voor het toezicht zijn de jaarrekening, het managementverslag, de accountantsverklaring en de bespreking van de jaarrekening met de externe accountant. Daarnaast werkt de Raad van Toezicht op basis van o.a. kwartaalrapportages over de exploitatie, de productie, balans per einde kwartaal en liquiditeitsbegroting en ziekteverzuim.

De Raad van Toezicht heeft in 2022 de volgende (goedkeurings)besluiten genomen met betrekking tot:

 • de jaarrekening en het jaardocument 2021;
 • de begroting 2022;
 • benoeming Gerard Mulders voor de duur van 3 jaar, tot voorzitter van de Raad van Toezicht per 12-04-2023;
 • benoeming Karin Visser voor de duur van 4 jaar, tot lid van de Raad van Toezicht per 12-04-2023;
 • benoeming van Joost Bless voor de duur van 4 jaar, tot lid Raad van Toezicht per 12-04-2023.

ISO 9001:2015

Zigzag is zich bewust van het belang om continu alert te zijn op verbeterpunten ten einde te voldoen aan de eisen en verwachtingen van cliënten en belanghebbenden. Met het gecertificeerde keurmerk ‘ISO 9001 kwaliteitsmanagement’ dat we sinds 2008 mogen voeren, borgen we continue verbetering van kwaliteit. In juni 2022 is door de externe, onafhankelijke, Lloyd’s Register-onderzoeker een zogenaamde focus-audit uitgevoerd, met positief resultaat. Bij aanvang van de audit stonden er geen vraagtekens open. Tijdens het bezoek zijn er evenmin zogenaamde Minor Non Conformities (NC’s) geconstateerd. Vastgesteld is dat de organisatie beschikt over een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem dat de organisatie ondersteunt in het realiseren van haar doelstellingen. Op grond van bovenstaande bevindingen is de certificering gecontinueerd.

Opening Zaandam

Vol verwachting klopte ieders hart! Feestelijk aangekleed waren medewerkers, ouders en kinderen woensdag 2 november op de nieuwe Zigzaglocatie in Zaandam voor de officiële opening. Wethouder Natasja Groothuismink van de gemeente Zaanstad knipte samen met kinderverpleegkundige Marisca en peuter Zain het lint door, waarmee de toegang tot het gespecialiseerde kindcentrum Zigzag Zaandam een feit was. Zigzag, gevestigd in het pand van de Tijdstroom aan de Rode Zee 69, biedt dagopvang en ambulante zorg en begeleiding voor kinderen met een Jeugdwet- en/of Zorgverzekeringswet-indicatie. Hiermee is deze gespecialiseerde zorg voor kwetsbare kinderen en jeugdigen sinds najaar 2022 ook beschikbaar en goed bereikbaar in de regio Zaanstreek/Waterland.

Visitatie voor MKS (Medische Kindzorg Samenwerking)

Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) zorgt ervoor dat kinderen met een zorgvraag en hulpbehoefte na het ziekenhuis zorg en ondersteuning ontvangen die in hun leven past en aansluit bij hun wensen en behoeften. In 2026 moet de MKS-werkwijze overal zijn ingevoerd. Ook Zigzag is bezig met het optimaliseren van de kind- en gezinsgerichte zorg. Het invoeren van Medische Kindzorg Samenwerking is hier een belangrijk onderdeel van.

Stichting Kind & Ziekenhuis voert namens MKS visitaties uit. Op uitnodiging van Zigzag liepen zij mee op de locatie om mee te kijken op de opvang, praktische ondersteuning te bieden en advies op maat te leveren. Het was een opsteker voor Zigzag te horen dat tijdens de visitatie veel openheid is ervaren en Kind & Ziekenhuis onder de indruk was van wat er nu al met elkaar gerealiseerd wordt. Kernzin uit de rapportage: Zigzag is goed bezig! En nog een fijn compliment waar we verder op kunnen bouwen: Zigzag komt over als een zeer warme en kundige kindzorgorganisatie die niet alleen bereid is te kijken naar de eigen organisatie, maar een belangrijke speler is in de regio, bijvoorbeeld door de actieve rol die zij spelen in opleiding en scholing.